Kadra

Ryszard Michajłow

Właściciel firmy.


Grzegorz Wyszomierski

Wykładowca z zakresu technik samoobrony i interwencji, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kandydatów na pracowników ochrony fizycznej.

 • Stopień X Dan w Combat Hosin Sul
 • Stopień VII Dan w Taekwon-do
 • Kurs dla kierowników zabezpieczenia imprez masowych.
 • Kurs na licencję II stopnia pracowników ochrony i mienia
 • Szkolenie z zakresu patologii społecznych i uzależnień
 • Studium Stosunków Międzynarodowych – Instytut Bezpieczeństwa
 • Wyższy Kurs Obronny - Akademia Obrony Narodowej
 • Konsultant Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych ds. szkoleń
 • Kurs na Agenta Ochrony i Detektywa
 • Instruktor techniki i taktyki podejmowania interwencji Legionowo - Policja
 • Trener II klasy Taekwon-do
 • Instruktor boksu
 • Instruktor Kick Boksingu
 • Trener II klasy Kick Boksingu
 • Stopień I Dan Hapkido
 • Instruktor Krav Maga
 • Trener Personalny
 • 1 Dan Combat Ju Jitsu

Artur Rogalski

Wykładowca z zakresu technik samoobrony i interwencji, posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kandydatów na pracowników ochrony fizycznej.

 • Instruktor dyscypliny sportu Taekwon-do ITF
 • Instruktor personalny Europejskiej Federacji Kulturystyki i Fitness
 • Instruktor dyscypliny sportu Kulturystyka
 • V Dan Combat Hosinsul
 • III Dan Taekwon-do ITF
 • 6 Cup Hapkido

Dariusz Leszczyński

man-shooting-a-gun-1390372-mTrener strzelectwa sportowego

 • Licencja trenera strzelectwa sportowego
 • Kurs instruktora dyscypliny sportu-strzelectwo sportowe
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni (cel posiadania broni: szkoleniowy, prowadzenie strzelnicy, magazynier)
 • Legitymacja posiadacza broni – kategoria A
 • D Kurs opieki przed medycznej

Tadeusz Grochowski

Wykładowca z zakresu zagadnień prawnych, emerytowany policjant, specjalista ds. kontaktów interpersonalnych, adaptacji zawodowej, procesów śledczo-dochodzeniowych.

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi łączności radiowej
 • Tworzenie Narzędzi Oceny – CSP Legionowo
 • Praca Zespołów Pedagogicznych – CSP Legionowo
 • Projektowanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych w procesie szkolenia – CSP Legionowo
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych – CSP Legionowo
 • Specjalistyczny kurs dochodzeniowo-śledczy – CSP Legionowo
 • Kurs - Aktywizujące metody nauczania – komunikacja interpersonalna - CSP Legionowo
 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia
 • Legitymacja na posiadanie broni obiektowej

Jan Dobrzyjałowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1991-2011 r. był wykładowcą Zakładu Taktyki i Technik Interwencji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie aktywnie uczestnicząc w reformie zmian programowych.

W 1997-2000 r. pełnił rolę metodyka w Centralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia Komendy Głównej Policji aktywizując współpracę szkoleniowców Policji z innymi instruktorami służbami mundurowymi w kraju i za granicą. Od 2011 r. jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Jan Dobrzyjałowski jest autorem wielu artykułów i publikacji oraz materiałów dydaktycznych z zakresu samoobrony, środków przymusu bezpośredniego, taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego oraz psychologicznych aspektów przeciwdziałania agresji. Instruktor: Judo, Jujitsu, Boksu, Taktyki i Technik Interwencji oraz Strzelania Policyjnego i Sportowego konfrontował swoje umiejętność w warunkach współzawodnictwa sportowego zajmując szczytne miejsca.

Instruktor Strzelania.


Tadeusz Bisiński

Dyplomowany wykładowca z zakresu zagadnień prawnych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista z zakresu zarządzania ochroną osób, obiektów,obszarów i terenów; zabezpieczenia imprez masowych; ochrony osób i mienia.

 • Magister prawa
 • Były pracownik BOR
 • Wykładowca wielu szkół wyższych, studium policealnych, agencji ochrony
 • Przeszkolenie z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych i przeciwdziałania teroryzmowi
 • Licencja agenta ochrony fizycznej II stopnia
 • Ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli, uzyskana kwalifikacja w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Licencja kierownika bezpieczeństwa imprez masowych
 • Posiadane uprawnienia do prowadzenia zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół policealnych w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
 • Rozszerzone przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy i użycia AED
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Andrzej Zaborski

Czynny nauczyciel przedmiotw zawodowych w zakresie ochrony osób i mienia, wykładowca akademicki w zakresie elementów prawa administracyjnego

 • Magister prawa
 • Egzaminator okręgowej komosji egzaminacyjnej w Warszawie w zawodzie Technik ochrony osób i mienia
 • Autor podręczników szkolnych oraz wielu publikacji prasowych dot. Ochrony osób i mienia
 • Były funkcjonariusz resortu spraw wewnętrznych, Policji
 • Były funkcjonariusz Biura Prewencji KWP ( nadzór nad sufo i strażą miejską)
 • Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia
 • Przeszkolenie z zakresu konstruowania zadań do etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Przeszkolenie z zakresu kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem wymagań krajów UE
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Autor ok. 25 aktów prawnych w składzie Komisji Nadzwyczajnej Sejmu, pracującej nad ustawami o sufo i strażach miejskich

Jerzy Kołnierzak

Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej

 • Inspektor BHP i Ppoż
 • Specjalista ds. Krwiodawstwa
 • Kurs instruktorski BLS/AED
 • Kurs wykładowcw pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED
 • Instruktor pierwszej pomocy ZG PCK
 • Instruktor PCK w zakresie nauki zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Instruktor-ratownik pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Ratownik drogowy
 • Przewodnik turystyki rowerowej
 • Przewodnik turystyki kajakowej
 • Instruktor rekreacji fizycznej klasy