Oferta

Kurs - Członek służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych

1. Czas trwania kursu - 24 godziny. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia w godzinach porannych

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem

Czytaj więcej...

Kurs - Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

1. Czas trwania kursu - 245 godzin, w tym: 45 godzin - blok ogólnoprawny, 30 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony osób, 70 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony mienia, 5 godzin - pomoc przedlekarska, 35 godzin - wyszkolenie strzeleckie, 60 godzin - techniki samoobrony i interwencji. Kurs odbywa się w trybie stacjonarnym, zajęcia w godzinach porannych.

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Czytaj więcej...

Kurs dla kierowników do spraw bezpieczeństwa

1. Czas trwania kursu - 50 godzin. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia w godzinach porannych

2. Kurs prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem

3. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo

Czytaj więcej...